Prihláška

6 skupina: štvrtok 14,00 - 15,00 hod.   -  (Bowling)


(max.počet uchádzačov: 40)
 (skupina min. 15 študentov)

Vyučujúci : PaedDr. Robert Rozim, PhD.

prvá hodina: 30.9.2010


meno:
priezvisko:
email:
tel:   * nepovinné ale pomôže zrýchliť komunikáciu
člen horoklubu:nie som som
alternatív.meno:* pseudonym / nick, ktoré sa má zobrazovať, ak nechcete aby sa vaše skutočné meno zobrazovalo na zverejnenom zozname prihlásených osôb (nepovinné)