Prihláška

Výberová telesná výchova  -  (Výberové aktivity- (plávanie,fitness,aerobik, šport.hry))


Študent po prihlásení cez AIS si sám vyberá typ pohybovej aktivity, ako aj jej čas jej vykonávania. V ponuke sú napr. plávanie, fitnes, športové hry, gymnastika, florbal, aerobik atď. Organizačné zabezpečenie prostredníctvom aktivít Športu pre všetkých
meno:
priezvisko:
email:
tel:   * nepovinné ale pomôže zrýchliť komunikáciu
člen horoklubu:nie som som
alternatív.meno:* pseudonym / nick, ktoré sa má zobrazovať, ak nechcete aby sa vaše skutočné meno zobrazovalo na zverejnenom zozname prihlásených osôb (nepovinné)