Prihláška

1. skupina: utorok 12,05- 13.40 hod.  -  (Futbal)


(max.počet uchádzačov: 20)
vyučujúci: PaedDr. Ivan Štulajter, PhD. kde: telocvičňa Ružová ulica (PF UMB)
meno:
priezvisko:
email:
tel:   * nepovinné ale pomôže zrýchliť komunikáciu
člen horoklubu:nie som som
alternatív.meno:* pseudonym / nick, ktoré sa má zobrazovať, ak nechcete aby sa vaše skutočné meno zobrazovalo na zverejnenom zozname prihlásených osôb (nepovinné)