Prihláška

1 skupina: pondelok 9.00-12.00 hod.   -  (Fitness)


vyučujúci : PaedDr. Ivan Štulajter, PhD. kde: posilňovňa (F 008) KTVŠ FHV UMB

prvá hodina : 27.9.2010


meno:
priezvisko:
email:
tel:   * nepovinné ale pomôže zrýchliť komunikáciu
člen horoklubu:nie som som
alternatív.meno:* pseudonym / nick, ktoré sa má zobrazovať, ak nechcete aby sa vaše skutočné meno zobrazovalo na zverejnenom zozname prihlásených osôb (nepovinné)