Prihláška

5 skupina: streda 16.00 - 17.00 hod.  -  (Bowling)


(max.počet uchádzačov: 40)
(skupina  min. 15 študentov)

Vyučujúci : Mgr. Vladimíra Sýkorová

prvá hodina: 29.9.2010

Študent sa podieľa na zakúpení permanentky sumou 12 EUR , ktorú zaplatí na prvej vyučovacej hodine u vyučujúceho. 


meno:
priezvisko:
email:
tel:   * nepovinné ale pomôže zrýchliť komunikáciu
člen horoklubu:nie som som
alternatív.meno:* pseudonym / nick, ktoré sa má zobrazovať, ak nechcete aby sa vaše skutočné meno zobrazovalo na zverejnenom zozname prihlásených osôb (nepovinné)