Prihláška

2 skupina: streda 9.00 - 10.30 hod.  -  (Aerobik)


(max.počet uchádzačov: 25)
Vyučujúci: Mgr. Andrea Izáková
kde:
telocvičňa Ekonomickej fakulty, Tajovského 10 Banská Bystrica
meno:
priezvisko:
email:
tel:   * nepovinné ale pomôže zrýchliť komunikáciu
člen horoklubu:nie som som
alternatív.meno:* pseudonym / nick, ktoré sa má zobrazovať, ak nechcete aby sa vaše skutočné meno zobrazovalo na zverejnenom zozname prihlásených osôb (nepovinné)