4 skupina: streda 15.00 - 16.00 hod.

(Bowling)


(max.počet uchádzačov: 40 +0 náhradníci)
(skupina  min. 15 študentov)

Vyučujúci :  Mgr. Zuzana Tonhauserová

prvá hodina: 29.9.2010

Študent sa podieľa na zakúpení permanentky sumou 12 EUR , ktorú zaplatí na prvej vyučovacej hodine u vyučujúceho. 


prihlásiť sa  (prihlásiť sa)


(prihlásených: 25)
  priezvisko a meno      
  Bedřichová Kristína  
  Belančíková Mária  
  Beregszászi Dalibor  
  Borloková Ivana  
  Červenák Ján  
  Chochul Juraj  
  Filipi Michal  
  Haragová Zuzana  
  Hirková Simona  
  Hrozenský Tomáš  
  Ičová Nina  
  Kadáková Karin  
  Kartusek Ján  
  Katona Juraj  
  Klocháňová Iveta  
  Koctúrová Zuzana  
  Kormancová Lucia  
  Kováčiková Lenka  
  Lipták Tomáš  
  Majnhold Mário  
  Maková Denisa  
  Slabecius Michal  
  Tabačková Alžbeta  
  Vígová Veronika  
  Žňavová Martina