2 skupina: utorok 14.00 - 15.00 hod.

(Bowling)


(max.počet uchádzačov: 40 +5 náhradníci)
(skupina min. 15 študentov)

Vyučujúci : Mgr.Martin Babiar

prvá hodina: 28.9.2010

Študent sa podieľa na zakúpení permanentky sumou 12 EUR , ktorú zaplatí na prvej vyučovacej hodine u vyučujúceho. 


prihlásiť sa  (prihlásiť sa)


(prihlásených: 19)
  priezvisko a meno      
  Bieliková Dana  
  Čižmárová Viera  
  Dovcová Valéria  
  Horný Martin  
  Jaškovičová Eva  
  Kasajová Zuzana  
  Košičiarová Anna  
  Kršková Slávka  
  Luptáková Martina  
  Medveď Peter  
  Miklian Michal  
  Mlynáriková Lucia  
  Ostricová Natália  
  Palúch Martin  
  Pekná Lenka  
  Šimončičová Iveta  
  Škodová Sandra  
  Weis Robert  
  Zvarík Peter