3 skupina: Štvrtok 10,40-11,20

(Relaxačné techniky v športe)


(max.počet uchádzačov: 10 +0 náhradníci)

Vyučujúci : Mgr. Zuzana Gajdošová kde: miestnosť 033 Diagnostické laboratórium, KTVŠ FHV

max. počet 10 ľudí

prvá hodina: 30.9.2010


Táto akcia je už plne obsadená aj s náhradnými miestami.


(prihlásených: 10)
  priezvisko a meno      
  Kecskes Tomáš  
  kelemen adam  
  Kováčiková Martina  
  Kožuchová Miroslava  
  Lacena Michal  
  Laubert Lukáš  
  Moravčík Juraj  
  Muka Marcel  
  Selecký Boris  
  Sokol Miroslav