6 skupina: štvrtok 14,00 - 15,00 hod.

(Bowling)


(max.počet uchádzačov: 40 +0 náhradníci)
 (skupina min. 15 študentov)

Vyučujúci : PaedDr. Robert Rozim, PhD.

prvá hodina: 30.9.2010


prihlásiť sa  (prihlásiť sa)


(prihlásených: 4)
  priezvisko a meno      
  Biro Marek  
  Lipnický Matej  
  Šutovská Michaela  
  Tokar Martin