1. skupina: streda 16.15 - 16.55 hod.

(Sebaobrana)


(max.počet uchádzačov: 24)

Vyučujúci : PaedDr.Peter Zbiňovský, CSc.

kde: zrkadlová telocvičňa na Ekonomickej fakulte, Tajovského 10 prvá hodina 29.9.2010  


Táto akcia je už plne obsadená aj s náhradnými miestami.


(prihlásených: 24)
  priezvisko a meno      
  Bartková Martina  
  Čaniga Norbert  
  durcik jakub  
  Fukasová Lenka  
  Harvát Matej  
  Hlivková Dominika  
  Kosárová Dominika  
  Kosztolányiová Marta  
  Lehotská Veronika  
  Ličková Radka  
  Machajová Katarína  
  Malecová Ivana  
  Mišík Tomáš  
  Mutňan Marek  
  Pandulová Anna  
  Polakovič Juraj  
  Šimašková Magdaléna  
  Siteková Natália  
  Smolka Michal  
  Šutvay Ján  
  Vasko Igor  
  Vasko Igor  
  Vernarska Slavka  
  Vrtíková Ivana