1 skupina Streda 10,40-11,20 hod.

(Relaxačné techniky v športe)


(max.počet uchádzačov: 10 +0 náhradníci)

Vyučujúci : Mgr. Zuzana Gajdošová kde: miestnosť 033, KTVŠ FHV Diagnostické laboratórium.prvá hodina: 29.9.2010


Táto akcia je už plne obsadená aj s náhradnými miestami.


(prihlásených: 10)
  priezvisko a meno      
  Belvončík Andrej  
  Chlapík Matej  
  Hennelová Mária  
  Kosiciarová Michaela  
  Kotyrová Martina  
  Lindáková Radka  
  Matisovský Tomáš  
  Meľošová Jana  
  Plachá Miroslava  
  Vráblová Michaela