3. kurz: 28.1-1.2.2011

(Lyžiarske kurzy)


(max.počet uchádzačov: 20 +0 náhradníci)

Miesto konania:Lyžiarske stredisko PARK SNOV Donovaly – Chata ŠK UMB B. Bystrica viac info k ubytovaniu   vedúci kurzu: PaedDr. Marián Kučera, PhD. Termín a spôsob záväzného prihlásenia: Na sekretariáte KTVŠ vo vyhradených hodinách (pondelok-štvrtok od 9,-13 hod.) do 12.11.2010  Záväzné prihlásenie je akceptované len zaplatením zálohy vo výške 45 Eur. Výstroj: lyže+ topánky, lyžiarske oblečenie, rukavice , čiapka Doprava a strava: individuálna Finančné zabezpečenie (hradené v deň začiatku kurzu): lyžiarske vleky: cca 52 Eur (4 dni) , materiálno-technické zabezpečenie kurzu: (t.j 3€ + 5€ v zálohe spolu 8€), ubytovanie: 0€ (t.j. ubytovanie 40€+ mat.tech.zab. 5€=45 uhradené v zálohe) Začiatok kurzu : prvý deň kurzu o 11,00hod.


prihlásiť sa  (prihlásiť sa)


(prihlásených: 4)
  priezvisko a meno      
  Bíreš Jakub  
  Čvikota Adam  
  Kosa Štefan  
  Vigaš Matej